Islaam-Online
Welkom, Gast. Login of registreer. Inloggen of Registreren. 17.08.05 om 22:37:29
Begin Help Zoek Inloggen Registreren
Islaam-Online.nl
Vericht uw gebeden op tijd


   Islaam-Online.nl
   De Islam
   Fiqh en Aqiedah
   DIT IS DE WEG!
(Beheerders: abdoel_Aziz, Farid_Z)
Pagina's: 1 Reageer Notificatie over nieuwe berichten Stuur dit onderwerp Print 
   Auteur  Onderwerp: DIT IS DE WEG!  (gelezen 159 keer)
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
DIT IS DE WEG!
Gepost op: 07.06.04 om 00:15:49
Reageer met citaat Bewerk bericht

Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vr hen op de proef gesteld worden? Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat zij aan Ons kunnen ontvluchten? Slecht is wat zij veronderstellen! (29:2-4)

Laatste verandering door: 07.06.04 om 00:17:26 door voetballer Gelogged
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
Re: DIT IS DE WEG!
Reageer #1 Gepost op: 07.06.04 om 00:17:50
Reageer met citaat Bewerk bericht

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Voorzeker, alle lof is aan Allah. We prijzen Hem en vragen Zijn hulp. We vragen Zijn vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is de enige, Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels. De beste woorden zijn die van Allah en de beste leiding is die van Mohammed (saas). Het ergste kwaad is de innovatie in de religie; elke innovatie is een dwaling; en elke dwaling eindigt in de hel.

De strijdt tegen de Waarheid is al sinds het bestaan van de mensheid in volle gang, alleen is het in deze eeuw en tijdperk nog nooit zo fel en massaal geweest als ooit tevoren. Het leger van de Satanische krachten hebben vandaag de dag overal hun monsters klaar staan om de mensen, die oproepen tot de compromisloze waarheid, op te pakken en levend te begraven in hun beestachtige kerkers. Sommige monsters gaan zelfs zo ver om de oproepers tot de waarheid in hun eigen woning te vermoorden. De massa, die gehypnotiseerd en verdoofd lijkt te zijn door het grote media offensief dat door de vijanden van de Islam is losgelaten op de geesten en zielen van de mensen, maken ook deel uit van een van de grote (on)zichtbare strijd. De massa die op zo een manier wordt bespeeld en voorgelogen met als gevolg dat zij zich maar al te graag achter het beleid van de regeringen scharen. Een beleid met allerlei nieuwe in elkaar geknutselde wetten die worden ingevoerd om zogenaamd het terrorisme en extremisme tegen te gaan.
En zoals we om ons heen merken heeft de Satanische media haar werk gedaan. Deze grote Satan prenteert zich al meteen bij het ontwaken van de slaap. Onder het mom van nieuws- en actualiteitenmedia worden de leugens aan de massa opgedrongen. In Nederland gaat het zelfs zover dat deze leugens voor niets op de haltes en treinstations worden aangeboden. En ziet: de mens wordt op geen enkele manier een adempauze gegund om zich van zijn leugenachtige gijzelnemer te bevrijden.  
En de Satan heeft zich daadwerkelijk aan zijn belofte gehouden toen hij zei:

"Omdat U mij hebt doen dwalen, zal ik hen belemmeren op Uw rechte Pad. Daarna zal ik zeker tot hen komen, van vr hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meeste van hen niet als dankbaren aantreffen." (7:16-17)

Dit werkje draag ik op aan de Mujahideen die het welzijn van deze Ummah tot hun taak hebben genomen om deze te beschermen tegen verraad, tirannie en alle andere aanvallen die dit welzijn schaden.  
Deze mensen, die de strijd tegen de monsterlijke leugen zijn aangegaan, worden door hun vijanden voor terroristen, Khawaarij, Takfiri's enz. uitgemaakt. Bij Allah, moge deze vijanden door hun edele handen worden gewroken.
Verder wil ik de gedachte levend houden aan onze geleerden, broeders en zusters die levend begraven liggen in de kerkers van de Satanische tirannen. Wij leiden met jullie mee. Jullie pijn is ons pijn, jullie verdriet is ons verdriet en jullie frustraties zijn onze frustraties. Moge Allah jullie frustraties, jullie angsten, jullie kwellingen, jullie pijn, jullie tranen, jullie vastberadenheid en geduld met het Paradijs belonen. En moge Allah gauw de beproevingen van jullie opheffen.
Dit werkje is tevens namens alle broeders en zusters gemaakt die "dit pad" hebben gekozen en met de kennis in hun achterhoofd leven dat hen ook de belofte van Allah te wachten staat; namelijk de beproeving van het geloof. Moge Allah ons deze weg met vastberadenheid vergezellen en ons eren met de aansluiting aan de lange karavaan van Martelaars die ons zijn voorafgegaan. Moge Allah onze angsten, onze frustraties, onze pijn, onze tranen, onze bloed en onze zielen accepteren als offer aan dit machtige geloof. Moge Allah het vaandel van La ilaha illa Allah ophijsen en als een lichttoren laten schijnen voor al die verdwaalde zielen die opgeslokt zijn in de grote duistere zee van kufr.

Jullie broeder,

Abu Zubair

DIT IS DE WEG

بسم الله الرحمن الرحيم

Bij de hemel en zijn sterrenstelsels. Bij de aangezegde Dag. Bij de getuige en waarvan getuigd wordt. Verdoemd zijn de gravers van de kuil. Van het vuur met zijn brandhout. Toen zij er omheen zaten. En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden. En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene. Degenen Die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. En Allah is Getuige over alle zaken. Voorwaar, degenen die de gelovige mannen en vrouwen bestraften en daarna geen berouw toonden, voor hen is de bestraffing van de Hel en voor hen is de verbrandende bestraffing. Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is het Paradijs waar de rivieren onder door stromen. Dat is de grote overwinning. Voorwaar, de greep van jouw Heer is zeker hard. Voorwaar, Hij is het die schept en doet herleven. Hij is de Vergevensgezinde, de Liefdevolle. Bezitter van de Troon, de Meest Vrijgevige. Uitvoerder van wat Hij wil. Heeft het bericht van de legers jou bereikt? Van Fir'aun en de Tsamoed? Degenen die niet geloven gaan zelfs door met loochenen. En Allah omsingelt hen van achteren. Het is zelfs een glorierijke Koran. In de Lauhoelmahfoezh. (85:1-22)

Het verhaal van de makers van de groeven zoals dat in het hoofdstuk Al-Boeroej (Soera 85) wordt verteld, vraagt van de gelovigen die mensen tot Allah uitnodigen (onafhankelijk van de tijd en de plaats waar zij in leven) om diep hierover na te denken.
Het verhaal met zijn inleiding, omschrijving, commentaar en zijn moraal, zoals het in de Qoraan verteld wordt, verwijst naar een aantal duidelijke waarheden over de aard van de oproep tot Allah, de reactie van de mensen aan wie deze oproep wordt gedaan en de gevolgen die mogelijk zijn in het enorme bestek van deze oproep kunnen optreden-dit enorme bestek behelst de hele wereld, dit leven en het leven hierna. De Qor'aan wijst de gelovigen door dit verhaal de weg aan, die voor hen ligt en bereidt hen voor om alles wat er op deze weg komt met vastberadenheid te accepteren; wat er komt weten zij nog niet, maar het zal met de toestemming komen van de Al-Wijze Allah.

Dit is het verhaal van een groep mensen die in Allah geloofden en dat openlijk verklaarden. Zij werden geconfronteerd met tirannieke en onderdrukkende vijanden, die de mens het recht ontzegden om in de Al-Machtige, de Prijzenswaardigde Allah te geloven. Zij waren van plan om de mens van die waardigheid te ontdoen, die hem door Allah gegeven is. Zonder deze waardigheid is hij gereduceerd tot een stuk speelgoed in de handen van de tirannen, om zo gemarteld te worden, levend verbrand te worden, en met zijn kreten van pijn zijn beulen te vermaken.
Maar het geloof in de harten van de gelovigen verheft hen boven alle vervolgingen. Geloof triomfeert over het leven. De angst voor martelingen deed hen niet twijfelen, zij hebben hun geloof nooit verzaakt en zijn levend verbrand.
Waarlijk, hun harten waren van de aanbidding van dit leven bevrijdt. Noch de liefde voor het leven, noch de angst voor een pijnlijke dood zorgde ervoor, dat zij zich overgaven en de vernedering accepteerden. Zij bevrijden zichzelf van deze aarde met al zijn verleidingen; triomfeerden over het leven door een subliem geloof.

De tegenstanders van deze gelovige, rechtgeleide sublieme en gerespecteerde zielen waren pokdalige arrogante, schadelijke, criminele en ontaarde mensen. En deze misdadigers zaten bij de groeve van het vuur, keken toe hoe de gelovigen leden en kronkelden van de pijn. Zij zaten daar om van het uitzicht van het vuur, dat levende wezens verbrandde, te genieten en te zien hoe de lichamen van deze edele zielen tot as gereduceerd werden. En als er een jonge man of vrouw, een kind of een oude man van deze gelovigen in het vuur werd geworpen, dan bereikte hun duivelachtige genoegen nieuwe hoogten en kreten van idiote vreugde ontsnapten uit hun mond bij het zien van bloed en stukken vlees.

Dit bloedstollende incident laat zien dat deze opstandige mensen tot het niveau van verdorvenheid gezakt waren, plezier hebben aan het martelen van anderen, is een niveau dat een wild dier nog niet eens bereikt. Een roofdier doodt zijn prooi voor voedsel, nooit om het uit plezier te zien lijden.
Hetzelfde incident laat ook zien tot welke hoogte de ziel van een gelovige kan stijgen, bevrijd en vrij- een hoogte waarvan het bereiken de hoogste eer is in alle generaties en in alle tijden.
Naar de aardse maat gerekend triomfeerde de tirannie over het geloof, en hoewel dit geloof zijn toppunt bereikte in de harten van deze rechtvaardige, edele, standvastige en sublieme groep mensen, legde het geen gewicht in de schaal tegen de strijd tussen geloof en tirannie.
Gelogged
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
Re: DIT IS DE WEG!
Reageer #2 Gepost op: 07.06.04 om 00:18:38
Reageer met citaat Bewerk bericht

De overleveringen die naar dit incident verwijzen, zoals de Qor'aan tekst, vertellen niet of Allah deze tirannen in dit leven voor hun misdaden strafte, zoals Hij het volk van Noach, het volk van Hoed, het volk van Saleh, het volk van Shoeaib en het volk van Lot strafte of zoals Hij de Farao met zijn leger in al zijn pracht en praal en al zijn macht te pakken nam.
Vanuit de aardse kant van de zaak was het einde derhalve spijtig en tragisch. Maar is de zaak hiermee geindigd? Was de groep gelovigen met al hun sublimiteit van hun geloof verdwenen- verdwenen in een groeve van vuur met hun martelingen? En is de groep misdadigers met al hun verdorvenheid van hun misdaden ongestraft weggekomen?
Vanuit de aardse kant van de zaak bekeken is dit een tragisch einde dat het hart bezwaart!
Maar de Qor'aan leert de gelovigen iets anders, het openbaart hen een andere werkelijkheid en laat een andere weegschaal zien; waarmee alle zaken gewogen worden en verlicht hen wat betreft het bereik van de strijd.
Het plezier en de pijn van het leven, de verworvenheden en de frustraties hebben geen groot gewicht in de schaal en bepalen niet de winst of verlies. Triomf is niet bepertkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar n van de vele vormen van triomf.

In de weegschaal van Allah is het ware gewicht het gewicht van het geloof; op de markt van Allah is het enige gevraagde artikel het artikel van het geloof. De hoogste vorm van triomf is dat de ziel overwint over de materie, dat het geloof overwint over de pijn en dat het geloof het wint van de vervolging. In de gebeurtenis, die hierboven beschreven is, overwonnen de zielen van de gelovigen de angst en de pijn, de verleiding van de aarde en van het leven en behaalde zij zo'n overwinning op hun martelingen, dat het een eer voor de hele mensheid voor de eeuwigheid is- en dit is de ware zegepraal.

Alle mensen sterven om verschillende redenen; maar zij behalen niet allen zo'n overwinning, noch bereiken zij zulke hoogten, noch proeven zij zo'n vrijheid, noch reiken zij naar de grenzen van de horizon. Het was aan Allah om een groep mensen uit te kiezen en te eren, die de dood met de rest van de mensheid deelt, maar die voor die eer zijn uitverkoren onder de andere mensen- een eer onder de edelste engelen, nee, zelfs onder de hele mensheid, als wij dit met de maatstaf van de hele menselijke geschiedenis meten.
Deze gelovigen konden hun leven redden door hun geloof op te geven, maar hoeveel schade hadden zij zichzelf dan niet toegebracht en met wat voor een groot verlies voor de mensheid? Zij zouden verloren hebben en deze grote waarheid gedood hebben: dat leven zonder geloof waardeloos is, leven zonder vrijheid vernederend is en als het de tirannen ook nog wordt toegestaan om zowel over de lichamen als over de zielen te heersen, dan is dat uitermate verdorven.
Dit was die edele waarheid, de grote waarheid, waarvan de gelovigen, terwijl zij op aarde leefden, zich bewust waren; zij waren zich er bewust van terwijl de vlammen aan hen likten en hun sterfelijke omhulsels verbrandden. Deze edele waarheid triomfeerde over de straf van het vuur.

De invloed van deze strijd is niet tot deze aarde of dit leven beperkt. De toeschouwers van deze strijd waren niet louter een generatie mensen. De engelen doen ook aan de gebeurtenissen op aarde mee, zij kijken toe en zijn getuigen voor hen. Zij wegen hen in een schaal die anders is dan de schaal van een generatie of zelfs van alle generaties mensen. De engelen zijn edele zielen en er zijn veel meer engelen dan mensen op aarde. Zonder twijfel is de lofprijzing en het respect van de engelen veel groter in deze schaal dan de mening en het oordeel van de mensen op aarde. En dan is er nog het Hiernamaals. Dat zal de werkelijke sfeer zijn die de aardse sfeer opvolgt en daar niet van gescheiden is, noch in werkelijkheid noch in de beeldvorming van deze toestand van de gelovigen.
Zodoende eindigt de strijd niet hier en kan de ware beslissing hier niet bereikt worden. Elk oordeel dat op het gedeelte dat op aarde plaatsvindt gebaseerd is, is daarom niet correct, want dit oordeel gaat alleen over een klein en tamelijk onbelangrijk deel van deze strijd.

Het vorige gezichtspunt, het gezichtspunt van de aardse schaal, is beperkt en bekrompen en wordt aangehangen door een gehaaste man. Het laatste gezichtspunt is alomvattend en verziend, en zo'n opvatting wordt in de gelovige door het onderricht in de Qoran gevoed, want het is een spiegel van de werkelijkheid en de basis van het juiste geloof.
Onder de beloningen die Allah aan de gelovigen voor hun geloof, gehoorzaamheid, standvastigheid bij rampen en de overwinning over de vervolging heeft beloofd, is de tevredenheid van het hart:

Degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. (13:2

En het is het genoegen en de liefde van de Genadevolle:

Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken. (19:96)

En het is een hoge gedenkenis:

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Als een kind van een zeker persoon sterft, vraagt Allah aan de engelen: "Hebben jullie de ziel van het kind van mijn dienaar weggenomen?" Zij zeggen: "Ja." Dan zegt Hij: "Hebben jullie zijn oogappel weggenomen?" Zij zeggen: "Ja." Dan zegt Hij: "Wat heeft mijn dienaar gezegd?" Zij zeggen: "Hij heeft U geprezen en zei: "Waarlijk wij behoren tot Allah en tot Hem zullen wij terugkeren." Dan zegt Hij: "Bouw een huis voor Mijn dienaar in de tuin en noem het "Het huis van de lofprijzing."  (Tirmidhi)

Hij zei ook: "Allah de Allerhoogste zei: "Ik ben voor Mijn dienaar zoals zijn gedachten over Mij zijn; als hij zich Mij herinnert, dan herinner Ik hem; als hij Mij noemt in een groep, dan noem ik hem in een betere groep. Als hij een stukje naar Mij toe komt, dan kom ik een armlengte naar hem toe; als hij een armlengte naar mij toekomt, kom ik een stap naar hem toe; als hij naar Mij toeloopt, ren ik naar hem."
(Boechari en Muslim)

En er is een groot belang van de engelen in de zaken van de gelovigen op aarde:

Degenen die de Troon dragen (de Engelen) en wie zich er omheen bevinden, prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing en geloven in Hem en vragen om vergeving voor degenen die geloven. (En zeggen): "Onze Heer, uw Barmhartigheid en kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die Uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel." (40:7)

En er is een leven geschonken door Allah voor de martelaars:

En denkt niet van degenen die op de Weg van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Integendeel, zij leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien." Zij verheugen zich met wat Allah hen van Zijn gunsten gaf. En zij zijn verheugd dat er voor degenen die zich nog niet na hen (bij hen) gevoegd hebben geen angst is en dat zij niet treuren. Zij zijn verheugd met de genieting van Allah en (Zijn) gunst en dat Allah de beloning van de gelovigen niet verwaarloost. (3:169-171)

Allah heeft herhaaldelijk beloofd dat Hij de verwerpers van het geloof, de tirannen en misdadigers in het Hiernamaals te pakken zal nemen, terwijl Hij hen op aarde nog wat respijt geeft, hoewel Hij sommigen ook in deze wereld te pakken neemt, maar de uiteindelijke bestraffing wordt in het Hiernamaals benadrukt:
Gelogged
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
Re: DIT IS DE WEG!
Reageer #3 Gepost op: 07.06.04 om 00:19:45
Reageer met citaat Bewerk bericht

Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land. (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfpplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. (3:196-197)

En denkt niet dat Allah achteloos is tegenover wat de onrechtplegers doen. Voorwaar, Hij geeft hun uitstel tot de Dag waarop de ogen verstard openstaan. Zij haasten zich met opgeheven hoofd, terwijl hun ogen niet knipperen en terwijl hun harten leeg zijn. (14:42-43)

Laat hen maar opgaan (in hun ijdele bezigheden) en laat hen spelen tot zij de Dag van hen, die hen aangezegd was, ontmoeten. Op de Dag waarop zij zich haastig uit hun graven spoeden, alsof zij zich naar afgodsbeelden spoeden. Hun blikken angstig teneergeslagen, overladen met vernedering. Dit is de Dag die jullie werd aangezegd. (70:42-44)

Derhalve grenst het leven van de mensheid aan dat van de engelen; dit leven wordt door het leven in het Hiernamaals gevolgd; het terrein van de strijd tussen goed en kwaad, tussen leugen en waarheid en tussen geloof en tirannie is niet tot de aarde beperkt. Deze zaak eindigt niet hier, noch wordt het besluit in deze wereld genomen. Dit leven met al haar pijn en plezier, verworvenheden en frustraties, is niet van groot gewicht in de schaal.
Het terrein van de strijd is heel breed in ruimte en tijd, in maten en in gewichten. Deze bewustwording vergroot de horizon van de gelovigen en verhoogt zijn aspiraties, zodat hierbij gebleken deze aarde en alles wat erin zit, dit leven met haar verleidingen, in het niet zinken. De grootheid van de gelovige neemt toe in de mate waarin hij ziet en het bereik van de horizonnen begrijpt. Om zo'n breed, alomvattend, edel en zuiver concept van het geloof te scheppen, is het verhaal van de makers van de groeve een goed voorbeeld.
Er wordt ook een licht geworpen op een ander aspect van de oproep tot Allah en de situatie met betrekking tot al haar mogelijkheden, die in het verhaal van de "makers van de groeve" en het hoofdstuk de lichttorens (Al-Boeroej) aan de orde komen.

De geschiedenis van de oproep tot Allah heeft verschillende aflopen in deze wereld gekend in haar gevecht met andere bewegingen.
Het heeft van de vernietiging van het volk van Noach, het volk van Hoed, het volk van Shoeaib en het volk van Lot meegemaakt en de ontsnapping van een groep gelovigen. Maar in de Qoraan staat niet wat het gevolg van deze ontsnapping in de wereld was en het leven na hun ontsnapping. Deze voorbeelden vertellen ons dat Allah, de Allerhoogste, de opstandelingen en tirannen soms even aan de straf van deze wereld laat proeven, terwijl hun volledige straf nog op hen in het Hiernamaals wacht.
De geschiedenis van de oproep heeft meegemaakt, van dat Farao en zijn leger vernietigd werden en dat Moesa en zijn volk ontsnapten en dat zij hun gezag in het land vestigden. De mensen van die tijd (de Israelieten) waren de rechtvaardiste van hun geschiedenis, hoewel zij niet helemaal standvastig waren en de religie van Allah niet in zijn geheel op aarde vestigden; en dit voorbeeld onderscheidt zich van de voorafgaanden.
De geschiedenis van de oproep heeft van de vernietiging van de polythesten meegemaakt, die zich van de leiding en het geloof van Mohammed (vzmh) afkeerden en was getuige van de volledige overwinning van de gelovigen, met de verbazingwekkende overwinning van het geloof in hun harten. En voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid werd de weg van Allah zo volledig gevestigd, als nooit door de mens gezien was en later ook nooit meer gezien is. En heeft zoals wij gezien hebben, het voorbeeld van de Makers van de groeve meegemaakt.
En het zag nog meer voorbeelden, in vroegere of latere tijd en die amper in de geschiedenis van het geloof vermeld zijn. Zelfs tegenwoordig is het getuige van zulk soort voorbeelden, die het n of andere mogelijk eind bereiken, dat door de eeuwen heen is opgeschreven.
Gelogged
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
Re: DIT IS DE WEG!
Reageer #4 Gepost op: 07.06.04 om 00:20:16
Reageer met citaat Bewerk bericht

Van alle voorbeelden mag het voorbeeld van de Makers van de groeve niet vergeten worden.
Het voorbeeld waarin de gelovigen niet kunnen ontsnappen en de ongelovigen niet worden gestraft, mag niet vergeten worden. Dit is omdat de gelovigen- de oproepers tot Allah, zich er helemaal van bewust moeten zijn, dat zij op Allah's weg ook op zo'n extreme manier tot hun einde kunnen komen, en zij hebben daar niets in te zeggen. Hun zaak is de zaak van het geloof en de rest rust bij Allah.
Hun taak is het vervullen van de verplichtingen en doorgaan. Hun verplichting is voor Allah te kiezen, het geloof boven het leven te stellen, zichzelf boven de vervolging te verheffen door het geloof, en van Allah met woord en daad te getuigen. Daarna is het aan Allah om met hen en hun vijanden om te gaan, met Zijn religie en Zijn oproep, zoals Hij het Hem goeddunkt, Hij kan voor hen n van de eindes kiezen, die in de geschiedenis bekend zijn geworden, of een einde dat slechts Hij kent en ziet.
Zij zijn de arbeiders van Allah. Wanneer, wat en hoe Hij wil dat zij hun werk doen, moeten zij dat doen en de bekende beloning ontvangen. Om te beslissen wat het einde van hun inspanningen zal zijn, ligt noch in hun macht en is noch hun verantwoordelijkheid. Dit is de verantwoordelijkheid van Degene Die het Gezag heeft en niet van degene die alleen maar arbeider is.

Zij ontvangen het eerste gedeelte van hun beloning door de tevredenheid in hun hart, de hoogte van hun begrip, de schoonheid van hun ideen, de bevrijding van hun wensen en verleidingen, en door de verlossing van vrees en verdriet, in wat voor omstandigheden zij zich ook mogen bevinden.
Zij ontvangen het tweede gedeelte van hun beloning in de lofprijzing, de gedachtenis en de eer onder de engelen, en in aanvulling hierop, onder de mensen van deze aarde.
Dan krijgen zij een grotere en het laatste deel van hun beloning in het Hiernamaals: een gemakkelijke afrekening en grote voorrechten.
Met elke beloning krijgen zij ook de grootst mogelijke beloning: het genoegen van Allah. Het is Zijn doel voor hen, dat Hij voor hen Zijn doel kiest, dat zij een instrument in Zijn macht zijn, zodat Hij hen op aarde gebruikt zoals Hij denkt dat het goed is.
De Qor'anische opvoeding van de eerste edele generaties moslims was van het hoogste niveau. Zij verloren hun persoonlijkheid en hun identiteit in deze zaak, terwijl zij voor de Ene de Gezaghebbende werkten en zij waren met elke beslissing van Allah en in elke omstandigheid tevreden.
De training door de Profeet (vzmh) ging gelijk op met het onderricht van de Qor'aan, en richtte hun harten en ogen naar de Tuin, en op geduldige volharding in de hen toegewezen taak, tot Allah beval wat Hij met deze wereld voorhad en waarmee Hij in het Hiernamaals tevreden was.

De Profeet (vzmh) zag dat de martelingen voor 'Ammar, zijn vader en zijn moeder (moge Allah tevreden met hen zijn) toenamen- maar hij zei niets anders dan: "Geduld, familie van Yasier!De Tuin is jullie beloofd."

En khabbab bin al-Arrat (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: "Wij klaagden bij de Boodschapper van Allah (vzmh) terwijl hij in de schaduw van de Ka'aba rustte en zeiden:"Waarom vraagt u Allah niet ons te helpen? Waarom bidt u niet voor ons?" Toen zei hij:"voor jullie waren er mensen, die iemand gevangen namen en hem tot de helft van zijn lichaam in de grond begroeven, toen zaagden zij zijn hoofd door tot het in tween spleet; of kamden het met ijzeren kammen tussen zijn vlees en botten; maar dit liet hem niet zijn godsdienst verzaken. Bij Allah! Allah zal deze zaak volbrengen, en de tijd zal komen dat een ruiter van San'a tot Hadramoet zal rijden en hij niets te vrezen zal hebben behalve Allah, of een wolf tussen zijn schapen; maar jullie mensen hebben haast."
(Boekhari)

De wijsheid van Allah ligt aan elke beslissing en elke omstandigheid ten grondslag. Hij regeert over het hele universum en Hij is op de hoogte van haar begin en einde, Hij beheerst alle gebeurtenissen en alle verbanden. Hij kent de wijsheid die voor ons achter de gordijnen van het onzichtbare verborgen zijn- de wijsheid die, overeenkomstig Zijn wil, in het lange proces van de geschiedenis duidelijk wordt.
Soms, na generaties, na eeuwen, ontsluierde Allah voor ons de wijsheid van een gebeurtenis, die niet door de toenmalige mensen begrepen werd. Zij kunnen zich hebben afgevraagd: ''Waarom dit? O Heer! Waarom is dit gebeurt?" De vraag zelf is op hun onwetendheid gebaseerd, een onwetendheid waaruit de gelovige zichzelf redt. Hij weet altijd dat er achter elke beslissing wijsheid ligt. Zijn begripsvorming en verziende blik in ruimte en tijd, zijn waarden en afmetingen, verheffen hem boven dit ongeloof, dat met deze vraag begint. Hij reist met onderwerping en tevredenheid op de door Allah aangegeven koers.
De Qor'aan heeft harten geschapen, die waard waren om het toevertrouwde rentmeesterschap van Allah op aarde te dragen. Het was noodzakelijk, dat deze harten zo solide, zo sterk en puur waren, waarbij  zij alles achter zich lieten en alles geduldig verdroegen, opdat zij niet hun blik op aardse zaken richtten, maar verder keken, naar het Hiernamaals, en niets anders zochten dan het genoegen van Allah en bereid waren om het levenspad tot de dood in armoede, problemen, frustratie, martelingen en offers te doorkruisen. Zij mochten geen haastige beloning op deze aarde zoeken, of dit nu de beloning was van de overwinning van de oproep, de overheersing van de Islam en de glorie van de moslims, zelfs niet dat de beloning de vernietiging van de tirannen was, zoals de Almachtige en de Allerkrachtigste met de vorige generaties van ongelovigen had gedaan.Als zulke harten gevonden werden, die wisten dat zij tijdens dit leven geen verwachtingen hoefden te hebben en dat de beslissing tussen waarheid en leugen in het Hiernamaals genomen zal worden- als die harten gevonden werden en Allah op de hoogte was van de oprechtheid van hun bedoelingen waarmee zij hadden gesmeekt, dan gaf Hij hen de overwinning op aarde en schonk hen het vertrouwensambt van het rentmeesterschap. Dit vertrouwensambt was er niet voor hun eigen welzijn, maar om op deze manier het goddelijke systeem te vestigen.
Zij werden de dragers van dit vertrouwen toen hen geen belofte voor wereldlijk voordeel werd gegeven; wat zij gevraagd hadden kunnen hebben, nog was hun blik erop gericht om zo'n welvaart te verkrijgen. Zij waren toegwijde dienaren van Allah, vanaf de dag dat zij wisten dat er geen andere beloning was dan Zijn genoegen.

Alle verzen van de Qor'aan waarin de overwinning is beloofd of waarin buit wordt genoemd of waarin verteld wordt dat de polythesten in deze wereld door de hand van de gelovigen gestraft zullen worden; zijn in Medina geopenbaard. Zij zijn pas geopenbaard nadat al deze zaken buiten het bereik van de daden van de gelovigen, hun verwachtingen en hun wensen was komen te liggen. Allah's hulp kwam uit zichzelf toen Allah besloot dat deze manier van leven actueel zou worden voor de mensheid, zodat generaties mensen het in zijn praktische en concrete vorm zouden kunnen zien en niet als een beloning voor hun inspanningen, het zware werk, de offers en het lijden. Dit was waarlijk een beslissing van Allah, waarvan wij de wijsheid vandaag de dag proberen te begrijpen.
Gelogged
voetballer
Groentje
*

Berichten: 19

   

Bekijk profiel E-mail
Re: DIT IS DE WEG!
Reageer #5 Gepost op: 07.06.04 om 00:20:50
Reageer met citaat Bewerk bericht

Dit ingewikkelde punt vereist lang en diep nadenken van de uitnodigers tot Allah, tot welk land of uit welk tijd zij ook behoren; want dit garandeert dat zij in staat zijn om de mijlpalen van de weg duidelijk en zonder verwarring te zien en het pad te banen dat zij tot het einde willen aflopen, wat het einde ook moge zijn; en dan is wat Allah met Zijn oproep en met hen wenst te doen in handen van Hem. Dan zullen zij erop gebrand zijn, terwijl zij deze weg aflopen, zelfs als deze geplaveid is met schedels en ledematen en bloed en zweet, om hulp te ontvangen of de overwinning of verlangen dat de beslissing tussen de Waarheid en de dwaling op deze aarde gemaakt zal worden. Maar als Allah Zelf voorneemt om van Zijn oproep en Zijn religie te volbrengen door middel van hun inspanningen, dan zal Hij dat door Zijn wil doen- maar niet als een een beloning voor hun lijden en offers. Waarlijk, deze wereld is niet de plaats voor de beloning.

Een ander punt waarover na gedacht moet worden is het commentaar van de Qor'aan op het verhaal van de Makers van de groeve, waarin Allah, de Allerhoogste zegt:

En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene.

De oproepers tot Allah, uit welke tijd of van elke generatie moeten over deze grote waarheid nadenken.

Het gevecht tussen de gelovigen en hun vijanden is in essentie een geloofsstrijd en niets anders. De vijanden zijn alleen boos vanwege hun geloof, woedend vanwege hun geloof.
Dit was geen politieke, economische of rassenstrijd; als dit zo geweest was dan was het eenvoudig geweest om vrede te stichten, de oplossing voor de moeilijkheden zou dan eenvoudig zijn geweest. Maar in essentie was het een strijd tussen godsdiensten, geloof of ongeloof, Jahiliyyah of Islam.
Dit is dan ook de reden, waarom de leiders van de afgodendienaren van Mekka de Boodschapper van Allah (vzmh) weelde, koningschap en aardse zaken aanboden, in ruil voor n ding: dat hij de geloofsstrijd op zou geven en met hen tot een overeenkomst zou komen. Had hij dat geaccepteerd- moge Allah ons vergeven dat wij zoiets zeggen- dan zou er geen verschil tussen hen en hem zijn overgebleven.
Zeker, dit was een geloofskwestie en een strijd om het geloof. De gelovige moet hier overtuigd van zijn, wat de vijand ook verder nog verklaart. Het zijn zijn vijanden alleen vanwege het geloof- alleen omdat zij in Allah, de Almachtige, de Prijzenswaardige geloven en omdat zij hun gehoorzaamheid en onderwerping alleen aan Hem toewijden.

De vijanden van de gelovigen mogen wensen dat zij deze strijd in een economische, politieke of rassenstrijd kunnen veranderen, zodat de gelovigen verward raken over de ware aard van de strijd en dat de vlam van het geloof in hun harten uitdooft. De gelovigen mogen zich niet laten bedriegen en moeten deze truc begrijpen. De vijand wil, door de aard van de strijd te veranderen hen het wapen van de ware overwinning uit handen slaan, de overwinning die elke vorm aan kan nemen, zoals de bevrijding van de geest, zoals dat het geval was bij de gelovigen in het verhaal van de Makers van de groeve, of de overheersing van de wereld, wat een gevolg is van de vrijheid van de geest, zoals dat met de eerste generatie moslims gebeurd is.
Wij zien hier vandaag de dag een voorbeeld van in de pogingen van het Christendom om ons te bedriegen door de geschiedenis te verdraaien en te zeggen, dat de kruistochten een vorm van imperialisme waren. De waarheid van deze zaak is, dat het latere imperialisme niets dan een masker is voor de kruisvaardersgeest, want het was toen niet meer mogelijk om in haar ware gedaante te verschijnen, zoals wel in de Middeleeuwen mogelijk was. De onverhulde kruisvaardersgeest was tegen de rots van het geloof van het Islamitsch leiderschap geworpen, dit leiderschap was uit verschillende vormen ontstaan, waaronder Salahoeddin de Koerd en de Toeranische (= uit het Oeralgebergte) Shah de Mammaloek waren, die hun verschillende nationaliteiten vergaten en aan het geloof dachten, en onder het vaandel van de Islam overwonnen.

En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene.

De Al-Machtige Allah heeft de waarheid gesproken en deze verraderlijke bedriegers zijn leugenaars!

Bron: Sayyid Qutb: Mijlpalen, hoofdstuk 12; "Dit is de weg."
Gelogged
Pagina's: 1 Reageer Notificatie over nieuwe berichten Stuur dit onderwerp Print 
Ga naar:Powered by YaBB
Copyright 2000-2002, Islaam-Online.nl. Alle rechten voorbehouden.