Vertrouwen & Wantrouwen in Citaten

InternetSociologie

 1. “We’re never so vulnerable than when we trust someone - but paradoxically, if we cannot trust, neither can we find love or joy.”
  Walter Anderson, Duits etnoloog [1885-1962]

 2. “Druk iedereen de hand, maar tel eerst uw vingers na.”
  Arabisch spreekwoord

 3. “Wie op niemand vertrouwt weet dat hij zelf niet te vertrouwen is.”
  Berthold Auerbach, Duits-Joodse schrijver en dichter [1812-1882]

 4. “Het is het beste om oud hout te verbranden, oude wijn te drinken, oude vrienden te vertrouwen, en oude auteurs te lezen.”
  Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman [1561-1626]

 5. “Ik heb de pest aan informatie, je kunt je eigen vooroordelen niet meer vertrouwen.”
  Jan Blokker

 6. “Wat er ook voor een mens belangrijk is, het gedijt in een atmosfeer van vertrouwen.”
  Sissela Bok, Zweedse filosofe [1934]

 7. “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.”
  Godfried Bomans, Nederlands schrijver [1913-1971]

 8. “The best proof of love is trust.”
  Vertaling: “Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.”
  Joyce Brothers, Amerikaans psychologe en columniste [1927]

 9. “De mens die in een crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe - het vertrouwen - voor hem teloor is gegaan.”
  Martin Buber

 10. “Men kan nog beter een vrouw of een grafschrift geloven dan een criticus vertrouwen.”
  Lord George Byron, Engels dichter [1788-1824]

 11. “Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.”
  Julius Caesar, Romeins keizer [101-44 BC]

 12. “Faire confiance aux hommes c'est déjà se faire tuer un peu.”
  Vertaling: “Vertrouwen stellen in mensen betekent zich al een beetje laten doden.”
  Louis Ferdinand Céline, Frans schrijver [1894-1961]

 13. “You must trust and believe in people or life becomes impossible.”
  Anton Chekhov, Russissche toneelschrijver [1860-1904]

 14. “Wanneer ge iemands overheersende hartstocht hebt ontdekt, denk er dan aan, hem nooit te vertrouwen in zaken waar die hartstocht mee is gemoeid.”
  Lord Chesterfield, Engels staatsman en schrijver [1694–1773]

 15. “Where larege sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.”
  Agatha Christie, Britse schrijfster van detectives en toneelstukken [1890-1976]

 16. “Je kunt slechts die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebt.”
  Winston Churchill, Engels staatsman [1874-1965]

 17. “Trust no one unless you have eaten much salt with him.”
  Marcus Tullius Cicero, Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof [106-43 v. Chr.]

 18. “You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you do not trust enough.”
  Frank Crane, Amerikaanse dominee en columnist [1861-1929]

 19. “Sedert ik mezelf op een leugen betrapt heb, vertrouw ik niemand meer.”
  Brana Crncevic, Servisch dichter en auteur [1935]

 20. “Mannen vertrouwen nooit vrouwen die intelligenter zijn dan zij.”
  Bette Davis, Amerikaans actrice en producent [1908-1989]

 21. “Op God vertrouwen wij, alle anderen moeten gegevens overleggen.”
  Dr. W. Edwards Deming, Amerikaans statisticus [1900-1993]

 22. “Trau keinem Freunde sonder Mängel, und lieb ein Mädchen, keinen Engel.”
  Duits gezegde.

 23. “Trust everybody, but always cut the cards.”
  Vertaling: “Vertrouw iedereen maar coupeer de kaarten.”
  Peter Finley Dunne, Amerikaans schrijver [1867-1936]

 24. “Vertrouw de mensen en zij zullen oprecht jegens u zijn.”
  Ralph Waldo Emerson, Amerikaans essayist en denker [1803-1882]

 25. “Hope is both the earliest and the most indispensable virtue inherent in the state of being alive. If life is to be sustained hope must remain, even where confidence is wounded, trust impaired.”
  Erik H. Erikson, psychoanaliticus [1902-1994]

 26. “Vertrouwen is moed en trouw is kracht.”
  Marie von Ebner-Eschenbach, Oostenrijks schrijfster [1830-1916]

 27. “Vertrouwen in eigen handelen is de eerste voorwaarde voor succes.”
  Max Euwe, schaker (wereldkampioen) en wiskundeleraar [1901-1981]

 28. “Het is kwetsbaarheid die vertrouwen haar waarde geeft.”
  Pierro Ferrucci, Italiaanse psychotherapeut en filosoof.

 29. “Het wantrouwen is de moeder der veiligheid.”
  Jean de la Fontaine, Frans schrijver [1621-1695]

 30. “Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.”
  Erich Fromm, Duits-Amerikaans filosoof en psycholoog [1900-1980]

 31. “When mistrust comes in, loves goes out.”
  Iers gezegde.

 32. “Wantrouwen is een teken van zwakheid.”
  Mahatma Gandhi, Indiaas politicus [1869-1948]

 33. “Wie nooit bedrogen is, heeft nooit vertrouwen geschonken.”
  Ubbo-Derk Hakholt, pseudoniem van de Groningse schrijver Jan Derk Plenter [1921-2005].

 34. “Suspicion is rather a virtue than a fault, as long as it doth like a dog that watcheth, and doth not bite.”
  Vertaling: “Wantrouwen is eer een deugd dan een gebrek, zolang het doet als een waakhond, die waakt en niet bijt.”
  Lord Halifax, Brits Conservative politicus [1881-1959]
  Citaat uit: Works (1912)

 35. “Vertrouw nooit iemand die anderen niet vertrouwt.”
  Kenneth Hare

 36. “Een kwezel is niet meer te vertrouwen dan een hoveling. De een laat zijn vriend in de steek om bij zijn koning, de ander om bij God in een goed blaadje te komen.”
  Claude Adrien Helvetius, Frans filosoof [1715-1771]

 37. “Vertrouwen en wantrouwen zijn beide de ondergang van mensen.”
  Hesiodos

 38. “Veel beloven verzwakt het vertrouwen.”
  Latijn: “Multa fidem promissa levant.”
  Horatius, Romeins dichter [65 v.C. - 8 v.C.]
  Citaat uit: Epistulae

 39. “Geloven is erop vertrouwen dat datgene wat je verhoopt waar is.”
  Fons Jansen, Nederlands cabaretier [1925-1991]
  Citaat uit: Goeden avond, dames en heren

 40. “Optimisme is het vertrouwen dat tot presentatie leidt. Zonder hoop en zelfvertrouwen kan niets tot stand komen.”
  Helen Keller, Amerikaans schrijver [1880-1968]

 41. “Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.”
  Martin Luther King, Amerikaans predikant [1929-1968]

 42. “Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde.”
  Lao-Tse, Chinees filosoof [± 600 v.C.]

 43. “Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal nimmer het vertrouwen van de anderen winnen.”
  Lao-Tse, Chinees filosoof [± 600 v.C.]

 44. “Vertrouwen is goed, controle is beter.”
  Vladimir Ulyanov Lenin, Russisch politicus [1870-1924]

 45. “If you once forfeit the confidence of your fellow citizens, you can never regain their respect and esteem. It is true that you may fool all of the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool all of the people all of the time.”
  Abraham Lincoln, 16e President van de Verenigde Staten [1809-1865].

 46. “Integratie in een kleurrijke samenleving: Ja, daar heb je wel wat zelfvertrouwen voor nodig.”
  Loesje.

 47. “Die Sinterklazen met een stropdas moet je niet vertrouwen.”
  De opa van Loesje.

 48. “Een nieuwe heerser dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gan en ervoor op te passen dat teveel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet onverdraaglijk maakt.”
  Machiavelli, Florentijns staatsfilosoof [1469-1527]

 49. “In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan mensen die hij kan vertrouwen.”
  Machiavelli, Florentijns staatsfilosoof [1469-1527]

 50. “Hope is a pathological belief in the occurrence of the impossible.”
  Vertaling: “Vertrouwen is een onlogisch geloof in de aanwezigheid van het onwaarschijnlijke.”
  Henry Louis Mencken, Amerikaans journalist en criticus [1880-1956]
  Citaat uit: A Mencken chrestomathy

 51. “Het vertrouwen van jongelui wint men het gemakkelijkst door niet hun vader te zijn.”
  Henry de Montherlant, Frans schrijver [1896-1972]

 52. “Neem nooit iemand in vertrouwen die nooit glimlacht.”
  Henry de Montherlant, Frans schrijver [1896-1972]

 53. “Een goed huwelijk is ten minste 80% geluk in het vinden van de juiste persoon op het juiste tijdstip. De rest is vertrouwen.”
  Nanette Newman

 54. “De tegenwerping, het slippertje, het vrolijke wantrouwen, de spotlust zijn tekenen van gezondheid; al het onvoorwaardelijke hoort thuis in de pathologie.”
  Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof [1844-1900]

 55. “Iedereen vertrouwen is dwaas, niemand vertrouwen is nog dwazer.”
  Onbekend

 56. “Without thrust there is noting.”
  Onbekend

 57. “Trust is like a vase.. once it's broken, though you can fix it the vase will never be same again.”
  Onbekend

 58. “Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen. ”
  Onbekend

 59. “Hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij zelf is te vertrouwen.”
  Onbekend

 60. “Op de hele wereld vertrouw ik maar twee mensen: de eerste ben ik zelf en de tweede ben jij niet.”
  Onbekend

 61. “Vertrouwen in grote dingen komt langzaam.”
  Ovidius, Romeins dichter [43 v.C. - 17 n.C.]

 62. “La confiance fournit plus à la conversation que l’esprit.”
  Vertaling: “Vertrouwen brengt veel meer bij tot de conversatie dan geestigheid.”
  Francois de la Rochefoucauld, Frans schrijver [1613-1680]

 63. “Ons wantrouwen rechtvaardigt het bedrog van anderen.”
  Francois de la Rochefoucauld, Frans schrijver [1613-1680]

 64. “Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar.”
  Seneca, Romeins schrijver en stoïcijns filosoof [± 1 v. Chr.]

 65. “Whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others!”
  Vertaling: “Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.”
  William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter [1564-1616]

 66. “Vertrouwen wordt verdiend met vele daden en kan met één daad verloren gaan.”
  Socrates, klassieke Griekse filosoof [ca.470 v. Chr.]

 67. “La méfiance, lorsqu’elle n’est pas le fruit du malheur, est ordinairement le cachet de la perfidie.”
  Vertaling: “Wanneer wantrouwen niet voortkomt uit ongeluk, is het gewoonlijk het zegel der trouweloosheid.”
  G.J.A. de Stabsart

 68. “Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.”
  Eric van der Steen, Nederlands schrijver en letterkundige [1907]

 69. “Confidence, like the soul, never returns whence it has once departed.”
  Publilius Syrus, Romeinse schrijver, 1e eeuw voor Chr.

 70. “Unfaith in aught is want of faith in all.”
  Vertaling: “Geen vertrouwen in iets wordt gebrek aan vertrouwen in alles.”
  Alfred Lord Tennyson, Engels dichter [1809-1892]

 71. “Men kan beter vertrouwen op een paard zonder teugel dan op een man zonder oordeel.”
  Theofrastos

 72. “Bind eerst uw ezel stevig vast en vertrouw hem dan toe aan de hoede van Allah. ”
  Turks spreekwoord

 73. “Een archeoloog die zich laat cremeren is niet te vertrouwen.”
  Toon Verhoeven, Nederlands aforist

 74. “Vertrouw dat paard niet, Trojanen. Wat het ook mag zijn, ik vrees de Grieken zelfs als ze geschenken geven.”
  Latijn: “Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.”
  Vergilius, Romeins dichter [70 v. C. - 19 v.C.]
  Citaat uit: Aeneis

 75. “Wantrouwen nodigt tot verraad.”
  Voltaire, Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) [1694-1778]

 76. “We moeten elkaar wantrouwen. Het is onze eigen verdediging tegen bedrog.”
  Tennessee Williams, Amerikaans schrijver [1911-1983]

 
Laatst gewijzigd: 13 September, 2013